Zbiórki elektroodpadów w gminach

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o odpadach, która zobowiązuje gminy do zapewnienia i zorganizowania odbioru odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości, oferujemy gminom z obszaru Polski Południowej, współpracę w zakresie zbiórki i recyklingu zużytych elektrourządzeń.

Posiadając wieloletnie doświadczenie, własne zaplecze techniczne oraz wymagane prawem zezwolenia na zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytego elektrosprzętu, jesteśmy wiarygodnym partnerem zapewniającym realizację obowiązku prawidłowego zagospodarowania elektroodpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Zbiórka i transport zużytych elektrourządzeo organizowane przez nas na terenie gmin i dużych miast odbywają się w ramach prowadzonej od 2011 roku kampanii edukacyjnej Włącz Eco Wyobraźnię, której głównym celem jest promowanie proekologicznych zachowań w zakresie właściwego postępowania w wybranymi grupami odpadów.

Zapraszamy do współpracy wszystkie gminy i miasta Polski Południowej, szczególnie z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz opolskiego.

Plakat

Współpracującym z nami gminom i miastom zapewniamy:

  • materiały informacyjne promujące zbiórkę elektrourządzeo (plakaty, ulotki),
  • organizację zbiórki elektroodpadów we wskazanym przez gminę miejscu i terminie,
  • transport zebranego sprzętu do Zakładu Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie (posiadamy wymagane prawem zezwolenia),
  • potwierdzenie przeprowadzonej zbiórki na terenie gminy (Karta Przekazania Odpadu)
  • gadżety o tematyce ekologicznej

Organizacja zbiórek elektroodpadów.

Ze względu na specyfikę terenu, zabudowę mieszkalną oraz preferencje mieszkańców, zbiórki elektroodpadów organizujemy w następujący sposób:

  • zbiórkę metodą tzw. wystawki, podczas której mieszkańcy wystawiają sprzęt przed posesję do ustalonej godziny (metoda preferowana w gminach wiejskich),
  • zbiórkę punktową, podczas której samochód czeka w kolejnych punktach o określonych godzinach (metoda preferowana w gminach miejskich),
  • w gminach miejsko-wiejskich możemy zorganizować zbiórkę łączoną, podczas której, w zależności od zabudowy zbiórka może być przeprowadzona metodą wystawki lub punktową.

Dodatkowo mając na względzie współpracę przy tworzeniu Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów (PSZOK), proponujemy wstawienie koszy siatkowych, pojemników do zbiórki baterii i świetlówek oraz dostarczenie materiałów informacyjnych (baner i ulotki).

W celu przedstawienia indywidualnej oferty prosimy o kontakt.

Koordynator Zbiórek ZSEiE:
tel: (12) 296 76 46
mailelektroodpady@biosystem.pl