Technologia przetwarzania

Podstawą działalności Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie jest w pełni zautomatyzowana linia technologiczna przystosowana do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego oraz pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w postaci małych urządzeń AGD takich jak np. czajniki, tostery czy suszarki do włosów. Zgodnie z misją spółki Biosystem SA przetwarzanie zużytego sprzętu odbywa się w sposób optymalnie korzystny dla środowiska naturalnego.

Linia spełnia najsurowsze wymagania unijne w zakresie emisji gazów pochodzących z instalacji chłodniczych. Specjalnie zainstalowane moduły służą do wychwytywania szkodliwych dla atmosfery gazów (freonu, cyklopentanu i izobutanu) zawartych w piance poliuretanowej oraz obwodach chłodzących przetwarzanych urządzeń.