O zakładzie

W październiku 2012 roku spółka Biosystem SA otworzyła najnowocześniejszy w Polsce Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie k. Trzebini (woj. małopolskie). Inwestycja w części dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko posiada linię technologiczną, spełniającą najbardziej restrykcyjne normy w zakresie ochrony środowiska, obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Przetwarzanie i odzysk surowców pochodzących z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się przy pomocy linii mechanicznego i częściowo ręcznego demontażu. Procesom przetwarzania podlega m.in. sprzęt wielkogabarytowy, małogabarytowy, urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki oraz sprzęt sportowy. W skali roku zakład może przetworzyć 50 616 ton elektroodpadów (pozwolenie zintegrowane z dnia 31 sierpnia 2012 r., określające wydajność przetwórczą Zakładu w Bolęcinie).

Podstawą działalności Zakładu w Bolęcinie jest w pełni zautomatyzowana linia technologiczna przystosowana do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego oraz pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w postaci małych urządzeń AGD takich jak np. czajniki, tostery czy suszarki do włosów. Przetwarzanie zużytego sprzętu odbywa się w sposób optymalnie korzystny dla środowiska naturalnego. Dzięki odpowiednio zastosowanym modułom do wychwytywania freonów, cyklopentanu i izobutanu, linia spełnia najwyższe wymagania unijne w zakresie emisji gazów pochodzących z instalacji chłodniczych.

Więcej o technologii przetwarzania

Posiadanie własnego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwoliło spółce Biosystem SA na budowę efektywnego systemu zbiórki i przetwarzania elektroodpadów oraz zdobycie znaczącej przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami z branży. Tym samym Organizacja Odzysku Biosystem Elektrorecykling SA może zaoferować swoim Klientom atrakcyjną i kompleksową usługę w zakresie przejęcia obowiązku zbiórki i przetwarzania odpadów pochodzących z zużytego elektrosprzętu.

Zakład Przetwarzania