Krajowe akty prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) (http://isap.sejm.gov.pl/)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z późn. zm.) (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015 poz. 1688 z późn. zm.) (http://isap.sejm.gov.pl/)