Kontakt

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
Ul. Fabryczna 5. 32-540 Bolęcin

Dane do faktury:

Biosystem SA
ul. Wodna 4
30-556- Kraków

Sekretariat:
tel: (32) 624 99 50 mail biuro.bolecin@biosystem.pl

Dział Logistyki:
tel: (32) 624 99 55, (32) 624 99 56 mail logistyka@biosystem.pl

Dział Sprzedaży Produktów Zakładu Przetwarzania
Tel: (32) 624 99 50 mail surowce@biosystem.pl

Dział Zakupów ZSEiE (Biuro w Krakowie):
tel: (12) 296 76 46, mail elektroodpady@biosystem.pl

Koordynator Zbiórek ZSEiE (Biuro w Krakowie):
tel: (12) 296 76 46, mail elektroodpady@biosystem.pl

Koordynator Zbiórek Baterii (Biuro w Krakowie):
tel: (12) 296 68 58, mail baterie@biosystem.pl