Dyrekcja

Dyrektor
Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie
Michał Buczak

Kontakt:

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
Ul. Fabryczna 5. 32-540 Bolęcin.

Sekretariat:
tel. (32) 624 99 50
mailbiuro.bolecin@biosystem.pl