Dofinansowanie z UE

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program operacyjny Infrastruktura  i Środowisko 2007-2013

Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.

Działanie 4.6: Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie k. Trzebini, który został uruchomiony w 2012 roku posiada najnowocześniejszą w Polsce, w pełni automatyzowaną linię technologiczną spełniającą najwyższe normy ochrony środowiska.

Zakład Przetwarzania ZSEiE został wybudowany w ramach realizacji projektu:

„Uruchomienie zakładu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Instytucją wdrażającą był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wielkość dofinansowania projektu zgodnie z umową nr POIS.04.06.00-00-005/09 z dnia 25.03.2010 roku wyniosła 2 550 000 zł.

Krótka charakterystyka Zakładu:

  • przetwarzanie i odzysk surowców pochodzących z zużytego sprzętu chłodniczego i innych elektrourządzeń odbywa się na zaawansowanej technologicznie linii,
  • moc przetwórcza zakładu wynosi około 50 tys. ton elektroodpadów w skali roku,
  • zainstalowany w linii technologicznej moduł przystosowany jest do wychwytywania szkodliwych dla środowiska gazów pochodzących z urządzeń chłodniczych. (freon, cyklopentan i izobutan)